آمار در یک نگاه...

100

تخت خواب بیمارستان

100

مترمربع پلی کلینیک

100

متر مربع درمانگاه

100

مترمربع اداری

100

مترمربع مسکونی

get

برای مشاهده پروژه های دفاتر استان ها بر روی نقشه کلیک بفرمایید

هتل فجر

هتل فجر   زیربنا مکان 20000 متر مربع لاهیجان

مسکونی

مسکونی   زیربنا مکان 2000 متر مربع سنندج

شعبه

شعبه   زیربنا مکان 3200 متر مربع فشافویه

شعبه 4

شعبه 4   زیربنا مکان 1300 متر مربع یزد