درباره شرکت

پس از تشکیل هلدینگ خانه سازی ، شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران در مرداد ماه ۱۳۸۰ با مشارکت جمعی از مهندسان و کارشناسانی که در واحد معاونت فنی شرکت خانه سازی ایران فعال بودند تاسیس و کلیه فعالیت های طراحی در این شرکت متمرکز شد.

چشم انداز و ماموریت ما

   شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران از بدو تاسیس تا به امروز میلیون ها مترمربع پروژه در قالب طراحی فاز ۱ و ۲ (معماری، سازه، سیویل، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی) و نظارت پروژه هایی در زمینه های مختلف اعم از درمانی و بیمارستانی، اداری، تجاری، مسکونی، انبوه سازی و سرمایه گذاری را به اتمام رسانده و یا در دست طراحی داشته است.

موضوع فعالیت سازمان

ارائه خدمات مهندسي در زمينه مطالعه، برنامه ريزي، طراحی و نظارت بر اجراي پروژه‌ هاي معماري، شهرسازي، سازه، سيويل (راه و ساختمان)، تأسيسات و طراحي کلیه عملیاتی که بطور مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد و همچنین انجام تحقیق و بررسی، مطالعه و طراحی برای شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی فعالیتهایی که منجر به پذیرش یا رد طرح از نظر توصیه به انجام یا عدم انجام طرح می گردد و نیز انجام خدمات مربوط به تهیه طرح اعم از خدمات طراحی و خدمات مشاوره ای و انجام کنترل های کیفی و کنترل پروژه ، انجام خدمات کنترل مدارک فنی، محاسباتی و نقشه های اجرایی، نظارت بر اجرای طرح و کنترل کیفیت مواد و مصالح، انجام خدمات طراحی تفضیلی و صدور خدمات فنی و مهندسی.

مدیران شرکت

جناب آقای نیاز آذری

رییس هیات مدیره

مهندس محمدحسین طهرانی

مدیرعامل

مهندس علی باقری

عضو هیات مدیره

چارت شرکت