شرح وظایف معاونت طرح و توسعه

الف- شرح وظایف عمومی معاونت

 • گرد آوری، تجزیه و تحلیل و آماده سازی و ارائه صحیح مجموعه اطلاعات واحد های مختلف شرکت در خصوص استفاده از فن اوری های نوین در ساخت ، تجهیز و بهره برداری ساختمانها و تجهیزات سازمان تامین اجتماعی
 • انجام مطالعات مربوط به سیاست گذاری در طرح های عمده و پروژه های جدید الاحداث
 • مسئولیت تبیین خط مشی و کنترل فرآیند اجرای پروژه های سازمان تامین اجتماعی و شرکت در جلسات مربوطه به نمایندگی از طرف شرکت مهندسین مشاور
 • نمایندگی شرکت مهندسین مشاور در جلسات نظارت بر برنامه جامع پروژه های سازمان تامین اجتماعی
 • تدوین و تشریح طراحی و اجرای سیستم های اطلاعات پروژه­های طراحی و تهیه بانک اطلاعات سیستم­ها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه ها
 • مسئولیت تحقیق، بررسی و به روز رسانی استفاده از فن آوری های نو در احداث ساختمان و تجهیزات مربوطه و زیر ساخت­های لازم در پروژه­های سازمان تامین اجتماعی و تعیین سطح نفوذ این فن آوری­ها از جمله پروژه­های سیستم های کنترل و مدیریت هوشمند و سیستم های نوین هوش مصنوعی
 • تدوین و بررسی استفاده از فن آوریهای نوین در مطالعات اولیه طراحی ها
 • مدیریت کلان بر هماهنگی و همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی بین المللی و عقد قرارداد لازم
 • بررسی اسناد و انجام تمامی امور مربوط به قراردادهای حقوقی شرکت از طریق مدیر امور قراردادها
 • تهیه اسناد فنی و مطالعاتی و پژوهشی شرکت و تهیه و چاپ مقالات علمی و شرکت در کنفرانسهای فن آورانه و نمایندگی مهندسان مشاور خانه سازی ایران در مجامع داخلی و بین المللی
 • انجام مطالعات بازاریابی و فرآهم نمودن شرایط ورود به بازارهای جدید و توسعه کمی و کیفی فعالیتهای شرکت
 • پیگیری و اخذ رتبه بندی و صلاحیت های حرفه ای از سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع ذی صلاح و گواهینامه های بین المللی
 • شناسایی فرصتهای کاری و شرکت در مناقصات جهت انعقاد قرارداد
 • تهیه قراردادهای شرکت مشاور با کلیه سازمانها ، کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاورین
 • تهیه اسناد مناقصه جهت تکمیل طراحی های انجام شده در معاونت طراحی و مهندسی و تهیه صورت وضعیت های شرکت جهت ارسال به کارفرمایان

ب- امور بررسي و برآورد طرحها

 • تهیه گزارشات های بررسی فنی-اقتصادی فن آوری های نو
 • بررسی و تامین منابع در پروژه های پراکنده سازمان تامین اجتماعی
 • برآورد سرویس های جانبی و تسهیلات زیربنایی اختصاصی هر طرح
 • تدوین و به روزنمایی مبانی برآورد سرمایه گذاری و استفاده از فن آوری های نو
 • تهیه گزارش های مطالعات فاز یک کلیه طرح ها در هماهنگی با دفتر فنی سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان پروژه های اجرایی
 • پیگیری طرحهای مصوب در سفرهای مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور و تا اخذ پروژه ها
 • تهیه و تدوین گزارشات امکان سنجی طرحها
 • تهیه اسناد مناقصه پروژه های طراحی شده توسط شرکت و شرکت در کمیسیونهای باز گشایی پاکات
 • تهیه جدول ارزیابی کیفی مناقصه گران و اعطای امتیاز فنی لازم از جانب شرکت

ج – امور برنامه ریزی

 • تهیه و تنظیم گزارش های تحلیلی، آماری و نظارتی
 • همکاری و شرکت فعالانه در کمیته ها و کارگروههای تخصصی با محوریت مدیریت برنامه ‏ریزی و توسعه در سطح سازمان تامین اجتماعی و عضویت در کارگروههای مربوطه
 • انجام مأموریت های نظارتی و شرکت در جلسات مرتبط با هماهنگی طرحهای در دست اجرا
 • تهیه و تنظیم گزارش منابع و مصارف مالی پروژه­ها (Cash flow)
 • شرکت در جلسات و همکاری در تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت توسعه در سطح پروژه های سازمان تامین اجتماعی
 • بررسی مزیتهای فن آوری های جدید در سطح پروژه های سازمان تامین اجتماعی
 • پشتیبانی فرآیندها، راهبردها و عملیات جهت افزايش اثربخشي، كارآيي، و بهره وری سازمان